THU MUA PHẾ LIỆU

Thu Mua Phế Liệu Foam mattress

Thu Mua Phế Liệu Foam mattress

07/12-2020
Thu Mua Phế Liệu Foam mattress CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG chúng tôi chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa…
Thu Mua Phế Liệu Thép

Thu Mua Phế Liệu Thép

27/05-2019
Thu Mua Phế Liệu Thép CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG TAM DŨNG chúng tôi chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà…
Thu Mua Phế Liệu Nhôm

Thu Mua Phế Liệu Nhôm

27/05-2019
Thu Mua Phế Liệu Nhôm CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa hàng,…với khối…
Thu Mua Phế Liệu Công Trình

Thu Mua Phế Liệu Công Trình

27/05-2019
Thu Mua Phế Liệu Công Trình CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa hàng,…với…
Phu Mua Vải Cuộn Tốn Kho

Phu Mua Vải Cuộn Tốn Kho

27/05-2019
Phu Mua Vải Cuộn Tốn Kho CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox, các máy móc công nghiệp…của các xí nghiệp, nhà…
Thu Mua Máy Móc Công Nghiệp

Thu Mua Máy Móc Công Nghiệp

27/05-2019
Thu Mua Máy Móc Công Nghiệp CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox, các máy móc công nghiệp…của các xí nghiệp, nhà…
Thu mua đồng phế liệu

Thu mua đồng phế liệu

27/05-2019
Thu mua đồng phế liệu Phế liệu đồng thường mang đến giá trị cao bởi đồng là kim loại dễ tái chế, dễ dát mỏng, dễ uốn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vì thế việc thu…
Thu mua phế liệu inox

Thu mua phế liệu inox

27/05-2019
Thu mua phế liệu inox CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa hàng,…với khối…
Thu Mua Phế Liệu Thiếc

Thu Mua Phế Liệu Thiếc

27/05-2019
Thu Mua Phế Liệu Thiếc CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa hàng,…với khối…
Thu mua phế liệu sắt

Thu mua phế liệu sắt

27/05-2019
Thu mua phế liệu sắt giá cao CÔNG TY TNHH LAN NAM LONG là chuyên thu mua các phế liệu kim loại cần thanh lý như: sắt, thép, niken, đồng, nhôm, inox,…của các xí nghiệp, nhà máy, công ty, cửa…